STUDIA PODYPLOMOWE:  Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 Liczba semestrów: 3

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie: diagnozy, profilaktyki, metodyki pracy w środowisku opiekuńczym i rodzinnym.   Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą absolwentom studiów przyjąć aktywną rolę w procesie opieki wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą. Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów i psychologów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo– wychowawczych i resocjalizacyjnych; pracowników poradni psychologiczno– pedagogicznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie m.in.  wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów, zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: placówki opiekuńczo-wychowawcze i rewalidacyjne.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.