STUDIA PODYPLOMOWE:  Pedagog szkolny

Liczba Semestrów: 3

Celem studiów jest zdobycie wiedzy specjalistycznej w zakresie przygotowania do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego. Słuchacz nabywa wiedzę i umiejętności diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych, wczesnego wspomagania oraz systematycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, koordynowania i wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i rodziny, organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych.

Program studiów podyplomowych daje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych; w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do absolwentów z wykształceniem wyższym posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie m.in.  wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów, zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to miejsca umożliwiające nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek-szkoły.

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ta specjalność jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.