STUDIA PODYPLOMOWE:  Neurologopedia

  • Liczba Semestrów: 3

Celem studiów jest uzyskanie specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Studia przygotowują logopedów do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy (trudnościami w komunikacji).

 ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy ukończyli studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną lub czterosemestralne pomagisterskie studia logopedyczne i są zainteresowani poszerzeniem wiedzy dotyczącej zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 190 godz. przedmiotów podstawowych i kierunkowych,   180 godz. przedmiotów aplikacyjnych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych (Komunikacja wspomagająca i alternatywna – AAC; Autyzm; Neurologia; Opóźniony rozwój mowy; Pediatria i wczesna interwencja; Psychiatria; Psychologia z elementami neuropsychologii; Psychomotoryka i elementy rehabilitacji dziecięcej; Surdologopedia – metody badań słuchu)  – 190 godz.

Moduł aplikacyjny (Diagnozowanie neurologopedyczne; Afazja, dyzartria i choroby otępienne; Dysfagia; Metoda integracji sensorycznej; Praca z dziećmi ze sprzężeniami, z zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną; Jąkanie; Coaching w pracy z pacjentem i jego otoczeniem) – 180 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej.Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci mogą podjąć pracę w Poradniach Psychologicznych i Placówkach Oświatowych. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Neurologopedia, zgodne z wymogami MNiSW.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szpitale, Przychodnie i Poradnie Logopedyczne.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook