STUDIA PODYPLOMOWE: Nauczanie w edukacji domowej

 

Liczba Semestrów: 3

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników  do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań edukacji spersonalizowanej: nabycie kompetencji do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków, poznanie elementów edukacji indywidualnej i nabycie umiejętności stosowania jej w praktyce zawodowej. Po skończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności organizowania edukacji uczniów z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb.

ADRESACI:

Absolwenci wyższych studiów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oraz nauczycieli i dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych, którzy pragną doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie objętym studiami, nabyć kompetencje pozwalające wdrożyć w szkole edukację spersonalizowaną gwarantującą wykorzystanie szans na rozwój wszystkich uczniów i wychowanków.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie m.in. wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów, zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz złożenie pracy  dyplomowej.

 

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to głównie  placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ta specjalność jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.