STUDIA PODYPLOMOWE:  Komunikacja Społeczna i Medialna

  • Liczba Semestrów: 2

Program studiów podyplomowych adresowany jest dla słuchaczy, którzy pragną usprawnić swoje działanie /w rodzinie, w pracy zawodowej, w kontaktach społecznych/ przez poznanie skutecznych sposobów komunikowania się interpersonalnego, społecznego a także porozumiewania się z wykorzystaniem nowoczesnych technik i urządzeń. Jednocześnie chcą być świadomi zagrożeń, które płyną z cyberprzestrzeni, po to, aby umieć im przeciwdziałać.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. kierunków humanistycznych i społecznych, zainteresowanych szeroko rozumianym komunikowaniem oraz tych, których efekty pracy zależą w dużej mierze od sprawnego porozumiewania się (lekarzy, policjantów itp.).

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące komunikacji społecznej i medialnej.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują: 260 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł specjalistyczny (Wybrane elementy psychologii społecznej; Pedagogika społeczna; Wybrane teorie komunikacji interpersonalnej; Etyka w negocjacjach; Podstawy prawne w komunikacji społecznej; Zarządzanie informacją; Media w komunikacji społecznej; Komunikacja międzykulturowa; Porozumiewanie się w zespole; Zasady i typy negocjacji; Trening interpersonalny; Trening asertywności; Skuteczne negocjacje (trening); Skuteczne mediacje (trening); Zagrożenia w cyberprzestrzeni; Sztuka prezentacji – wystąpienia publiczne; Etykieta w negocjacjach; Translatorium języka angielskiego) – 260godz.

Praca dyplomowa (końcowa) – 10 godz.

 ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców) oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Komunikacji Społecznej i Medialnej, zgodne z wymogami MNiSW.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook