STUDIA PODYPLOMOWE:  Guwernerska Opieka Nad Dzieckiem

  • Liczba Semestrów: 2

 

 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej m.in. z zakresu: psychologii rozwojowej, socjologii rodziny, podstaw racjonalnego żywienia, edukacji plastycznej i technicznej. Ponadto słuchacze poznają zasady wybierania prawidłowej literatury dla dziecka oraz gier i zabaw edukacyjnych.

Studia na kierunku Guwernerska Opieka Nad Małym Dzieckiem dają  uprawnienia do pracy z małymi dziećmi.

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. kierunków humanistycznych i społecznych, zainteresowanych opieką nad małym dzieckiem.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące opieki nad małym dzieckiem.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują: 260 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł specjalistyczny (duł specjalistyczny (Wybrane elementy psychologii rozwojowej; Socjologia rodziny; Podstawy racjonalnego żywienia; Pierwsza pomoc; Wychowywanie małego dziecka; Praca z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu; Opieka nad dzieckiem w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa; Literatura w wychowaniu dziecka; Metodyka zajęć rytmiczno-muzycznych; Przepisy prawne związane z opieką nad dzieckiem; Translatorium językowe; Twórcze gry i zabawy edukacyjne; Edukacja plastyczna i techniczna; Sztuka dialogu z dzieckiem; Styl i kultura języka; Etyka zawodowa oraz znajomość zasad savoir-vivre’u) – 260 godz.

Praca dyplomowa (końcowa) – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców) oraz złożenie pracy  dyplomowej/końcowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Guwernerskiej Opieki Nad Dzieckiem, zgodne z wymogami MNiSW.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook