STUDIA PODYPLOMOWE:  Edukacja Wczesnoszkolna z Technologią Informacyjną

  • Liczba Semestrów: 3

 

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Program obejmuje praktyczną naukę z podstaw wychowania wczesnoszkolnego oraz technologii informacyjnej, uzupełniony o blok przedmiotów metodycznych i warsztatowych.

 ADRESACI:

Oferta skierowana jest do dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w Szkołach w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z technologią informacyjną.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych daje kwalifikacje i uprawnienia do pracy w szkołach podstawowych w klasach I-III.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 126 godz. przedmiotów podstawowych,   214 godz. przedmiotów kierunkowych, 10 godz. pracy dyplomowej (końcowej) oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej; Metodyka edukacji wczesnoszkolnej; Diagnoza i terapia pedagogiczna; Edukacja polonistyczna z metodyką; Edukacja matematyczna z metodyką; Edukacja przyrodniczo-geograficzna z metodyką; Edukacja artystyczno-techniczna z metodyką) – 126 godz.

Moduł przedmiotów kierunkowych (Psychologia rozwoju dziecka; Dykcja i emisja głosu; Warsztat pracy nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej i technologicznej; Język angielski; Wybrane elementy logopedii; Tworzenie i publikowanie dokumentów w sieci; Metodyka wychowania fizycznego i zajęć ruchowych; Metodyka pracy z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej; Trening umiejętności wychowawczych; Multimedialne pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela; Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczyciela; Profilaktyka i edukacja zdrowotna; Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Animacja środowiskowa i edukacja społeczno-kulturowa; Współpraca z rodzicami i ze społecznością lokalną) – 214 godz.

 Praca dyplomowa (końcowa) – 10 godz.

 ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk pedagogicznych oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej z Technologią Informatyczną, zgodne z wymogami MNiSW.

 Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły w klasach 0-3.

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook