STUDIA PODYPLOMOWE:  Drama

  • Liczba Semestrów: 2

 

Celem studiów jest kształcenie umiejętności wykorzystania potencjału teatru do wspomagania rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz organizowania za pomocą technik dramy i teatru sytuacji, w których zachodzi uczenie się.

 

ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie wiedzy związanej z dramą edukacyjną.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące dramy edukacyjnej (pedagogicznej).

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują: 320 godz. przedmiotów  specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł specjalistyczny (Drama jako metoda arteterapeutyczna; Pedagogika dramy; Dramaterapia; Charakteryzacja i rekwizyty; Gestykulacja – mowa ciała; Drama w przedszkolu; Bibliodrama; Elementy tańca; Pantonima; Diagnostyczno-terapeutyczne aspekty dramy; Elementy psychologii; Teatr Forum; Techniki dramowe; Analiza dramy) – 130 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), złożenie projektu dyplomowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Dramy, zgodne z wymogami MNiSW.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook