Badania Społeczne i Humanistyczne

Liczba Semestrów: 2

CEL STUDIÓW

umiejętność obserwacji rzeczywistości, wymaga od nas analizowania jej różnych aspektów, opracowywania danych a także wyciągania wniosków. Studia niniejsze dopełniają wiedzę w obszarze badań społecznych i humanistycznych. Sposobu ich przygotowania, realizacji oraz publikacji wyników.

ADRESACI:

• absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:( między innymi)

znajomość terminologii z zakresu metodologii badań, praktyczne opanowanie technik, metod, narzędzi badawczych, badawczych. Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, umożliwiających badania w postaci wywiadów, Umiejętność przeprowadzania badań, analiz, opracowywania danych, raportowania, pisania sprawozdań z badań jest niezbędne w bardzo różnych obszarach zawodowych, nie tylko naukowych. Po tych studiach z większą swoboda absolwenci będą poruszać się po przedmiotowym obszarze.

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.