STUDIA PODYPLOMOWE:  Arteterapia i Terapia Zajęciowa

  • Liczba Semestrów: 3

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w kwalifikacje do zajmowania samodzielnego stanowiska animatora działań twórczych i arteterapeutycznych w galeriach, domach kultury, ogniskach młodzieżowych, szpitalach, domach opieki społecznej, domach kultury, pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych oraz w stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę.

 ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane podjęciem samodzielnej pracy animatora-terapeuty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi oraz z określonymi dysfunkcjami.

 

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawców.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 160 godz. przedmiotów podstawowych,   220 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Treści programowe:

Moduł przedmiotów podstawowych (Komunikacja interpersonalna; Socjoterapia; Elementy arteterapii i terapii zajęciowej w ujęciu klinicznym; Podstawy arteterapii i terapii zajęciowej w edukacji, medycynie i resocjalizacji; Arteterapia i terapia zajęciowa w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; Diagnoza w arteterapii i terapii zajęciowej; Psychologia twórczości; Elementy psychiatrii i psychoterapii; Psychologia rozwojowa) – 160 godz.

Moduł przedmiotów specjalistycznych (Pracownia artystyczna; Wybrane techniki arteterapii i terapii zajęciowej; Biblioterapia; Muzyka i ruch w arteterapii i terapii zajęciowej; Techniki terapii tańcem i ruchem; Drama; Psychorysunek; Terapia zajęciowa; Formy plastyczne; Malarstwo, rysunek, grafika; Analiza dzieła sztuki) – 220 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), zaliczenie 150 godzin praktyk oraz złożenie pracy  dyplomowej. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Arteterapia i Terapia Zajęciowa, zgodne z wymogami MNiSW.

Praktyki:

Czas trwania praktyk podczas studiów podyplomowych wynosi 150 godzin, a wymagane miejsca odbywania praktyk to: Szkoły i inne Placówki Oświatowe lub Opiekuńczo-Wychowawcze.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook