ARCHIWISTYKA

Liczba Semestrów: 2

CEL STUDIÓW:

przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu archiwistyki. Przygotowanie do pełnienia zadań archiwisty.

ADRESACI:

• absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:( między innymi)

znajomość sposobów archiwizowania różnych dokumentów, zarządzania archiwami, sposób katalogowania zbiorów i wiele wiele innych kompetencji. Studia mają charakter kompetencyjny

.

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.