AGENT MEDIALNY

Liczba Semestrów: 2

CEL STUDIÓW:

– przygotowanie do samodzielnej pracy osoby, która może pracować w agencjach, centrach, a także pełnić samodzielne obowiązki osoby odpowiedzialnej za budowanie komunikatów dla wybranej organizacji. Agent to ktoś więcej niż rzecznik prasowy. Agent to osoba umiejąca pracować z różnymi programami i aplikacjami, Agent pełni role osoby potrafiącej ocenić gotowy zamówiony materiał, potrafiąca go także sprzedać.

ADRESACI:

• absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:( między innymi)

przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu mediów: prasa, telewizja, radio, media społecznościowe, media informacyjne internetowe, media mobilne. W trakcie studiów zaplanowane jest poznanie dziesiątek aplikacji i programów, wyćwiczenie tworzenia komunikatów medialnych, poznanie i opanowanie wielu gatunków wypowiedzi dziennikarskiej. Ponadto tworzenie kampanii reklamowych, opracowywanie graficzne materiałów. Spory blok tworzy tez dydaktyka medialna.

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.