ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA OSOBOWEGO I REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

LICZBA SEMESTRÓW 2

 

CEL STUDIÓW:

przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej w zakresie rejestracji stanu cywilnego w szczególności dotyczącej najnowszych zmian w obowiązujących przepisach prawnych zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego oraz innych umiejętności z zakresu prawa administracyjnego w szczególności dotyczących stosowania kodeksu postępowania administracyjnego zdobycie kompetencji do realizowania zadań organów administracji publicznej w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

ADRESACI:

absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), wykonujący lub planujący podjąć pracę w urzędach stanu cywilnego
studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:( między innymi)

znajomość terminologii z zakresu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w zakresie akt stanu cywilnego posiadanie specjalistycznej wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury prowadzenia akt stanu cywilnego umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów w zakresie rejestracji stanu cywilnego

 

.

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.