STUDIA PODYPLOMOWE:  Administracja Publiczna z Elementami Zarządzania Jakością

  • Liczba Semestrów: 2

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w szeroko rozumianej administracji publicznej. Studia zawierają elementy zarządzania jakością, co predysponuje osoby do wykonywania zadań wewnętrznego audytora jakości. Słuchacze nabędą profesjonalną wiedzę użyteczną w pracy urzędniczej na wszystkich szczeblach. Będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami dotyczącymi zadań państwa i samorządów, idei służby publicznej oraz związanej z nią transparentności i etyki postępowania.

 ADRESACI:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe, zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie metod kształtowania jakości w administracji, przekładających się na poprawne relacje administracja – lokalna społeczność.

RAMOWY OPIS STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania dotyczące kompetencji pracownika administracji. Oprócz wiedzy prawnej i administracyjnej Słuchacze otrzymają podstawową wiedzą ekonomiczną i zarządczą umożliwiającą efektywne gospodarowanie środkami publicznymi oraz zarządzanie zasobami wykorzystywanymi w administracji publicznej.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują: 130 godz. przedmiotów z zakresu prawa,   130 godz. przedmiotów specjalistycznych, 10 godz. pracy dyplomowej.

Treści programowe:

Moduł prawny (Prawo administracyjne; Wybrane zagadnienia prawa cywilnego; Wybrane zagadnienia prawa pracy; Instytucje i źródła prawa UE; Postępowanie administracyjne i egzekucyjne; Zawieranie umów w administracji; Odpowiedzialność prawna urzędnika; Etyka w administracji) – 130 godz.

Moduł specjalistyczny (Nadzór i kontrola w administracji; Biznes plan i procedury kredytowe. Współpraca z bankiem; Ustrój samorządu terytorialnego; Technika prawodawcza i legislacja w administracji; Systemy zarządzania jakością: Wymagania, interpretacja, dokumentowanie; Audyty jakości i proces certyfikacji; Psychologiczne aspekty zarządzania jakością. Techniki negocjacji i mediacji; Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) – 130 godz.

Praca dyplomowa – 10 godz.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), złożenie projektu dyplomowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Administracja Publiczna z Elementami Zarządzania Jakością, zgodne z wymogami MNiSW.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook