Zaznacz stronę

Studia Jednolite Magisterskie w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów  stacjonarnych i zaocznych  Jednolitych magisterskich

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Na kierunku Pedagogika Przedzszkolna i Wczesnoszkolna oferujemy 3 specjalności:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania języka angielskiego

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 10 semestrów
  • Tytuł: magister

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 10 semestrów
  • Tytuł: magister

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z nauką programowania i TIK

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 10 semestrów
  • Tytuł: magister
Facebook