Zaznacz stronę

Studia jednolite magisterskie w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych i zaocznych jednolitych magisterskich

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oferujemy 3 specjalności:

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Metodyką Nauczania Języka Angielskiego

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 10 semestrów
  • Tytuł: jednolite magisterskie

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Przez Sztukę

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 10 semestrów
  • Tytuł: jednolite magisterskie

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Nauką Programowania i TIK

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 10 semestrów
  • Tytuł: jednolite magisterskie
Facebook