Studia jednolite magisterskie w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych i zaocznych jednolitych magisterskich.
O przyjecie na jednolite studia magisterskie na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na wyższy poziom studiów (semestr siódmy) mogą ubiegać się Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika, na którym prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Przyjęcie następuje w trybie rekrutacji i wniesieniu podania do Rektora o przeniesienie części osiągnięć z I stopnia (potwierdzeniu efektów uczeni a się) i tym samym wpisania na wyższy semestr. Decyzję w tej sprawie podejmuje autonomicznie uczelnia na zasadach określonych w regulaminie rozpatrując indywidualnie każdy wniosek. Osoby rozpoczynające od 1 października 2019 roku jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą kształcone zgodnie z nowymi standardami kształcenia nauczycieli. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oferujemy 3 specjalności:

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Metodyką Nauczania Języka Angielskiego

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 10 semestrów
  • Tytuł: jednolite magisterskie

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Przez Sztukę

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 10 semestrów
  • Tytuł: jednolite magisterskie

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Nauką Programowania i TIK

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 10 semestrów
  • Tytuł: jednolite magisterskie
Facebook