Pedagog kreator grup wykluczonych

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich
Kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe: Studia mają na celu wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych grup wykluczonych społecznie oraz metodyki pracy z osobami potrzebującymi wsparcia m.in. profilaktycznego czy terapeutycznego, co umożliwi świadome przygotowanie do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, charakteryzujących się wykluczeniem. Podstawy teoretyczne z obszaru pedagogiki,  psychologii, socjologii, pracy socjalnej pozwolą  zrozumieć społeczny i kulturowy wymiar podejmowanych działań animacyjnych i aktywacji społecznej. Ponadto Absolwent zdobędzie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji z osobą czy grupą wykluczoną, jego rodziną, niezbędne do realizacji projektów profilaktycznych, terapeutycznych i socjalnych. Pedagog kreator  będzie potrafił zaprojektować i przeprowadzić działania pedagogiczno-twórcze, wykorzystywane w adaptacji i readaptacji społecznej poprzez stymulowanie potencjałów osób wykluczonych. To tez doradca grup wykluczonych.
UWAGA: Specjalność Pedagog kreator grup wykluczonych nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.