Doradztwo z elementami budowania wizerunku

Czas trwania studiów: 4 semestry

Studia skierowane są do przyszłych pracownikó w m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych, klubów pracy, centrów pomocy rodzinie, ośrodków młodzieżowych, agencji poradnictwa
pracy i doradztwa personalnego, jak również Urzędów Pracy czy  działów personalnych w firmach.

Opis kwalifikacji
Studia mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu  podstaw komunikacji interpersonalnej. Zdobyta wiedza pozwoli na rozwinięcie umiejętności kształtowania i budowania wizerunku. Celem studiów jest wzbogacenie warsztatu trenerskiego potrzebnego do pracy doradczej, w której wizerunek pełni istotna kwestię. Ponadto celem jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych,  wykształcenie umiejętności doradczych,  zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. 
Studia pozwolą na znalezienie zatrudnienia jako doradca m. in. w branży zajmującej się kreowaniem wizerunku osób; w obszarach zajmujących się współpracą z instytucjami bądź osobami przy kształtowaniu skutecznej komunikacji oraz budowaniu wizerunku; w obszarze szeroko pojętej psychologii i pedagogiki pracy (zajmujących się budowaniem i wzmacnianiem motywacji, pracą nad emocjami); jako coach, mentor, tutor
Profil absolwenta
Doradztwo z elementami budowania wizerunku jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia, zgodnych z uzyskanym wykształceniem oraz nabytą specjalnością.
UWAGA: Specjalność Doradztwo z elementami budowania wizerunku nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.