Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w Warszawie

Jeśli lubisz dzieci, przebywanie z nimi, chcesz z nimi pracować i pełnić rolę ich przewodnika po świecie, jesteś otwarty/a na ich poznawanie, próby rozumienia ich przeżyć i doświadczeń, potrafisz odkryć w sobie „wewnętrzne dziecko” – albo też po prostu poszerzyć swoje nauczycielskie horyzonty, zdobyć kolejny stopień wykształcenia zawodowego i nabyć umiejętności kreatywnej pracy z najmłodszymi uczestnikami procesu edukacji – zapraszamy na specjalność „Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe”.

W trakcie studiów uzyskasz wiedzę o prawidłowościach i zaburzeniach w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, zdobędziesz praktyczne umiejętności nauczania i kreatywnej pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi i wspierania integralnego rozwoju zarówno dzieci w tak zwanej normie, jak i tych z deficytami rozwojowymi.

Specjalność nadaje pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole (w klasach I-III) oraz przedszkolach, jak też w innych formach edukacji przedszkolnej (punkty i zespoły przedszkolne) i alternatywnych formach edukacji przedszkolnej – akademiach przedszkolaka, klubach malucha itp. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 absolwent studiów o specjalności wychowanie przedszkolne nabywa także pełnych uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w żłobkach i innych formach opieki nad dzieckiem do lat 3.

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook