Twórcza Resocjalizacja

Specjalizacja Twórcza Resocjalizacja jest szansą na poznanie unikalnego podejścia do resocjalizacji nauczanego TYLKO w Pedagogium WSNS. Twórcza Resocjalizacja jest autorską koncepcją naukową prof. Marka Konopczyńskiego, docenianą i wdrażaną przez instytucje penitencjarne w Polsce i innych krajach Europy.

Przykładem ilustrującym praktyczne stosowanie Twórczej Resocjalizacji jest m. in. kampania „Tatuaże Wolności”, polegające na zmianie starych tatuaży przestępczych na nowe, o której pisały polskie i zagraniczne media (ponad 400 tys. wyświetleń na portalu youtube.com).

Specjalizacja jest nieobowiązkowym, dodatkowo płatnym blokiem treści, który pozwala Studentowi pogłębić swoją wiedzę na tematy, którymi jest szczególnie zainteresowany i z którymi łączy swoje plany zawodowe. Opłata za specjalizację wynosi 70zł miesięcznie (420zł za semestr) i jest doliczana do czesnego obowiązującego na danej specjalności. Specjalizację można wybrać po pierwszym semestrze studiów, a jej uruchomienie uzależnione jest od ilości chętnych. Absolwent studiów rozszerzonych o blok specjalizacyjny otrzymuje (oprócz normalnego dyplomu) dyplom specjalizacyjny, poświadczający jego wiedzę i kwalifikacje.

Miejsca pracy to m.in

  • Więzienia, areszty śledcze
  • Organizacje pomocy postpenitencjarnej
  • Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
  • Policja, Straż Miejska
  • Domy poprawcze
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
  • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
Facebook