Pedagogika Sądowo-Penitencjarna

Opłata za specjalizację wynosi 70zł miesięcznie (420zł za semestr) i jest doliczana do czesnego obowiązującego na danej specjalności.

Specjalizacja jest nieobowiązkowym, dodatkowo płatnym blokiem treści, który pozwala Studentowi pogłębić swoją wiedzę na tematy, którymi jest szczególnie zainteresowany i z którymi łączy swoje plany zawodowe.

Specjalizację można wybrać po pierwszym semestrze studiów, a jej uruchomienie uzależnione jest od ilości chętnych.

Absolwent studiów rozszerzonych o blok specjalizacyjny otrzymuje (oprócz normalnego dyplomu) dyplom specjalizacyjny, poświadczający jego wiedzę i kwalifikacje.

Facebook