Profilaktyka i Prewencja Kryminalna

Opłata za specjalizację wynosi 70zł miesięcznie (420zł za semestr) i jest doliczana do czesnego obowiązującego na danej specjalności.

Specjalizacja jest nieobowiązkowym, dodatkowo płatnym blokiem treści, który pozwala Studentowi pogłębić swoją wiedzę na tematy, którymi jest szczególnie zainteresowany i z którymi łączy swoje plany zawodowe.

Specjalizację można wybrać po pierwszym semestrze studiów, a jej uruchomienie uzależnione jest od ilości chętnych.

Absolwent studiów rozszerzonych o blok specjalizacyjny otrzymuje (oprócz normalnego dyplomu) dyplom specjalizacyjny, poświadczający jego wiedzę i kwalifikacje.

Miejsca pracy to m.in

 • administracja rządowa i samorządowa
 • policja, straż miejska i służby mundurowe
 • stowarzyszenia
 • organizacje gospodarcze i społeczne
 • pozarządowe instytucje i organizacje międzynarodowe
 • media,szkolnictwo
 • placówki naukowo – badawcze.

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • dokonywanie diagnoz problemów społecznych
 • znajomość zasad formułowania diagnoz psycho-pedagogicznych z użyciem metod i technik specjalistycznych
 • budowanie programów profilaktycznych, prewencyjnych i naprawczych,
 • posługiwanie się nowoczesnymi sposobami analizy ilościowej z zastosowaniem komputera, przydatnej zarówno w ocenie i aplikacji badania, jak i w działalności zawodowej
 • poznanie zasad i przykładów stosowania teorii Twórczej Resocjalizacji
Facebook