Zaznacz stronę

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Studiując na specjalności Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy nieprzystosowania społecznego oraz metodyki wychowania resocjalizującego, co umożliwi świadome przygotowanie do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.

Kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:
Absolwent specjalności Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych dysponuje poszerzoną wiedzą dotyczącą współczesnej myśli resocjalizacyjnej, metodyki prowadzenia negocjacji i mediacji, pracy z uzależnionym i jego rodziną, która jest niezbędna do realizacji konkretnych projektów profilaktycznych, resocjalizacyjnych i socjalnych. Zdobędzie również przygotowanie do pracy penitencjarnej i w środowisku otwartym.

Studia te dają uprawnienia pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach publicznych i niepublicznych. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych stosownie do istniejących regulacji prawnych, między innymi w:
• Ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych
• Placówkach interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze)
• Świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
• Zakładach poprawczych i karnych
• Policji
• Kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą
• Ośrodkach leczenia uzależnień
• Placówkach socjalizacyjnych (domy dziecka) i innych.

 

Absolwent specjalności Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia, zgodnych z uzyskanym wykształceniem oraz nabytą specjalnością.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Rozpocznij
Facebook