Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 

Studiując na specjalności Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy nieprzystosowania społecznego oraz metodyki wychowania resocjalizującego, co umożliwi świadome przygotowanie do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.

Kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:
Absolwent specjalności Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych dysponuje poszerzoną wiedzą dotyczącą współczesnej myśli resocjalizacyjnej, metodyki prowadzenia negocjacji i mediacji, pracy z uzależnionym i jego rodziną, która jest niezbędna do realizacji konkretnych projektów profilaktycznych, resocjalizacyjnych i socjalnych. Zdobędzie również przygotowanie do pracy penitencjarnej i w środowisku otwartym.

Absolwent przygotowany jest również do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych stosownie do istniejących regulacji prawnych, między innymi w:
• Ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych
• Placówkach interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze)
• Świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
• Zakładach poprawczych i karnych
• Policji
• Kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą
• Ośrodkach leczenia uzależnień
• Placówkach socjalizacyjnych (domy dziecka) i innych.

 

Absolwent specjalności Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia, zgodnych z uzyskanym wykształceniem oraz nabytą specjalnością.

UWAGA: Specjalność Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook