Zaznacz stronę

Logopedia – Studia dzienne i zaoczne

Studiując u nas zdobędziesz profesjonalną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii – rozwojowej i kliniczna, anatomii narządów mowy i słuchu, neurologia, ortodoncja, psycholingwistyki.

Uzyskasz prawo wykonywania zawodu logopedy i pracy w tym charakterze w placówkach opiekuńczych, wychowawczych, służby zdrowia, kultury i oświatowych.

Zdobędziesz możliwość ubiegania się o Certyfikat Zawodowy Logopedy wydawany przez Polski Związek Logopedów.

Nabędziesz umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne prowadzenie wszelkiego rodzaju działań w zakresie profilaktyki, diagnozowania i terapii logopedycznej zaburzeń mowy oraz przeciwdziałanie chorobom głosu związanych z nieprawidłową techniką oddychania i operowania głosem.

Pedagogium nauczy Cię przygotować i zrealizować projekt profilaktyczny, resocjalizacyjny i socjalny wdrażając w nim specjalne techniki i metody działalności teatralnej, sportowej, plastycznej czy muzycznej.

Dzięki samorozwojowi można spojrzeć na własną rolę społeczną i zawodową, co umożliwia świadome i profesjonalne przygotowanie do podjęcia specjalistycznej pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Możliwości pracy to m.in.:

 • Prywatny  gabinet  logopedyczny
 • Przedszkola
 • Szkoły
 • Poradnie psychologiczno- pedagogiczne i specjalistyczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Służba zdrowia

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 

 • Profilaktyka logopedyczna
 • Zaburzenia mowy
 • Emisja głosu i autokorekta wymowy
 • Dysfagia
 • Umiejętności logopedyczne
 • Neuropsychologia
 • Psychiatria dziecka
 • Anatomia narządów mowy i słuchu
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w logopedii
 • Specjalistyczne warsztaty diagnostyczno-wychowawcze
 • Metoda Teatru Resocjalizacyjnego,
 • Technika Kreatywności Interpersonalnej,
 • Metoda Resocjalizacji przez Sport,
 • Technika Kreatywności Muzycznej.
Facebook