Zaznacz stronę

Doradztwo Zawodowe

Studiując na specjalności Doradztwo zawodowe zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki pracy doradcy zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi, co umożliwi świadome i profesjonalne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.
Kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:
Absolwent specjalności Doradztwo zawodowe dysponuje poszerzoną wiedzą dotyczącą metodyki, organizacji i psychologii pracy, która jest niezbędna w wyborze drogi zawodowej uczniów i osób oczekujących wsparcia. Zdobędzie również przygotowanie do aktywnego i efektywnego poruszania się w świecie pracy.
Przygotowany jest do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych stosownie do istniejących regulacji prawnych, a w szczególności w charakterze doradcy zawodowego w szkołach różnego szczebla. Ma możliwość podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych zarządzania kadrami w firmach w zakresie szkoleń pracowników z problematyki poradnictwa zawodowego. Posiada także przygotowanie do pracy w strukturach: administracji publicznej, instytucjach profilaktyki społecznej, zakładach pracy, szkolnictwie wyższym, instytucjach badawczych, oświatowych i organizacjach działających na rzecz alternatywnych form funkcjonowania na rynku pracy.
Praca doradcy zawodowego wiąże się również z wykorzystaniem wiedzy technologii informacyjnej w celu zdobycia informacji zawodowej aby opracować optymalny plan rozwoju i kształcenia zawodowego.
Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia, zgodnych z uzyskanym wykształceniem oraz nabytą specjalnością.

UWAGA: Specjalność Doradztwo Zawdodowe nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook