Pedagog menadżer w sektorze edukacyjnym

Opisy kwalifikacji

Absolwent tego kierunku posiądzie wiedzę z obszaru szeroko rozumianej pedagogiki oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Będzie przygotowany do projektowania i zarządzania „ścieżkami rozwoju zawodowego nauczycieli” oraz osób pracujących w tzw. zawodach społecznych. Będzie przygotowany do inicjowania, rozwoju i wzbogacania systemów doskonalenia zawodowego.

Absolwent tego kierunku otrzyma przygotowanie w obszarze diagnozowania potrzeb w zakresie samokształcenia i samodoskonalenia.

Profil absolwenta

Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako metodyk-doradca rozwoju zawodowego w instytucjonalnych edukacyjnych i pokrewnych. Będzie przygotowany do pracy jako mentor, coach, doradca nauczycieli i wychowawców w szkołach, świetlicach środowiskowych i szkolnych, internatach i bursach, w instytucjach wychowania pozaszkolnego, w instytucjach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych –stowarzyszeniach, fundacjach.
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca.

UWAGA: Specjalność Doradztwo Zawdodowe nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.