Studia II stopnia w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych i zaocznych II stopnia (magisterskich)

Kierunek: Pedagogika

Na kierunku Pedagogika oferujemy 6 specjalności:

Doradztwo z elementami budowania wizerunku

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister

Pedagog kreator grup wykluczonych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister

Dydaktyk medialny i edukator kształcenia na odległość

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister

Pedagog menadżer w sektorze edukacyjnym i pokrewnych zawodów społecznych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister

Gerontologia

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister