Studia II stopnia w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych i zaocznych II stopnia (magisterskich)

Kierunek: Pedagogika

Na kierunku Pedagogika oferujemy 6 specjalności:

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister
Zobacz szczegóły

Logopedia

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister
Zobacz szczegóły

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister
Zobacz szczegóły

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister
Zobacz szczegóły

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister
Zobacz szczegóły

Doradztwo Zawodowe

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 4 semestry
 • Tytuł: magister
Zobacz szczegóły
Facebook