Studia II stopnia w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych i zaocznych II stopnia (magisterskich)

Kierunek: Pedagogika

Na kierunku Pedagogika oferujemy 3 specjalności:

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 4 semestry
  • Tytuł: magister

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 4 semestry
  • Tytuł: magister

Doradztwo Zawodowe

  • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas: 4 semestry
  • Tytuł: magister
Facebook