Zaznacz stronę

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

 

Jeśli lubisz dzieci, przebywanie z nimi, chcesz z nimi pracować i pełnić rolę ich przewodnika po świecie, jesteś otwarty/a na ich poznawanie, próby rozumienia ich przeżyć i doświadczeń, potrafisz odkryć w sobie „wewnętrzne dziecko” – albo też po prostu poszerzyć swoje nauczycielskie horyzonty, zdobyć kolejny stopień wykształcenia zawodowego i nabyć umiejętności kreatywnej pracy z najmłodszymi uczestnikami procesu edukacji – zapraszamy na studia I stopnia „Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe”.

W trakcie studiów uzyskasz wiedzę o prawidłowościach i zaburzeniach w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, zdobędziesz praktyczne umiejętności nauczania i kreatywnej pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi i wspierania integralnego rozwoju zarówno dzieci w tak zwanej normie, jak i tych z deficytami rozwojowymi.

Studia te dają uprawnienia pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach publicznych i niepublicznych (w klasach I-III) oraz przedszkolach, jak też w innych formach edukacji przedszkolnej (punkty i zespoły przedszkolne) i alternatywnych formach edukacji przedszkolnej – akademiach przedszkolaka, klubach malucha itp. Aby uzyskać pełne uprawienia do pracy w zawodzie nauczyciela w klasach powyżej I-III należy kontynuować studia i uzyskać tytuł magistra (studia II stopnia). Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 absolwent studiów (I stopnia) o specjalności wychowanie przedszkolne nabywa także pełnych uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w żłobkach i innych formach opieki nad dzieckiem do lat 3.

Możliwości pracy to m.in.:

 • Przedszkola (publiczne i prywatne)
 • Oddziały przedszkolne
 • Szkoły podstawowe
 • Inne formy wychowania przedszkolnego
 • Żłobki i inne formy opieki nad dzieckiem do lat 3

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • wiedza o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej
 • metodyka pracy nauczyciela edukacji elementarnej
 • zajęcia z zakresu emisji głosu i występów publicznych
 • Technika Kreatywności Interpersonalnej,
 • Metoda socjalizacji przez Sport,
 • Technika Kreatywności Muzycznej.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook