Street working

 

Streetworking – pedagogika ulicy
Cel studiów

Celem studiów jest umożliwienie studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym bądź wykluczonymi społecznie. Ponadto student może poznać metodykę pracy pedagoga ulicy, zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencji społeczne niezbędnych w pracy pedagoga podwórkowego.

Kwalifikacje zawodowe
Absolwenci uzyskają kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy w środowisku otwartym z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.