Pedagogika zdrowia z opieką senioralną

Opisy kwalifikacji

Absolwent tego kierunku posiądzie wiedzę z obszaru szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej, pedagogiki, psychologii i antropologii kulturowej. Będzie przygotowany do inicjowania, a także uczestnictwa w działaniach na płaszczyźnie szeroko pojętej diagnozy. Absolwent tego kierunku posiadając szeroką wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, pedagogiki, będzie potrafił  planować i  prowadzić zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi funkcjonującymi w normie zdrowotnej lub na pograniczu zdrowia i choroby, realizowania działań z zakresu edukowania, wychowania i promocji zdrowia. Będzie potrafił inicjować i prowadzić kampanie prozdrowotne w zróżnicowanym środowisku lokalnym, w tym przede wszystkim wśród osób starszych.

Profil absolwenta

Absolwent będzie przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach służby zdrowia i opiekuńczych oraz promocji zdrowia, pomocy i opieki pedagogicznej z uwzględnieniem opieki nad osobami starszymi. Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych, placówkach opieki i pomocy społecznej, w jednostkach samorządu terytorialnych, organizacjach pozarządowych, hospicjach i oddziałach opieki paliatywnej i długoterminowej, placówkach usamodzielniających, świetlicach środowiskowych i szkolnych, internatach i bursach.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.