Praca socjalna – Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia na kierunku pierwszego stopnia (studia licencjackie) Praca Socjalna to propozycja dla Kandydatów zainteresowanych rozwiązywaniem problemów społecznych na poziomie indywidualnym, lokalnym i globalnym. Student pod okiem ekspertów zdobędzie wiedzę z zakresu systemów pomocy społecznej, profilaktyki społecznej oraz możliwości pomocy osobom indywidualnym, rodzinom i środowiskom. Nabędzie on również umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi. Będzie potrafił pracować z dziećmi, rodzinami i osobami starszymi, które znalazły się w trudnej sytuacji zyciowej, społecznej i materialnej. Nauczy się aktywnie przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, kulturowym, cywilizacyjnym i materialnym.

Miejsca pracy to m.in.

 • Samorządowe centra pomocy społecznej
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Środowiska lokalne
 • Domy spokojnej starości
 • Placówki opiekuńcze
 • Hospicja
 • Ośrodki leczenia uzależnień
 • Placówki wsparcia dziennego
 • Placówki interwencyjne
 • Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą

Wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane Studentowi:

 • Opanowanie umiejętności stawiania diagnoz środowiskowych
 • Opracowywanie i realizacja projektów społecznych umożliwiających inkluzję społeczną, wychodzenie z bezdomności i uzależnień
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania konkretnych sytuacji życiowych osób defaworyzowanych
 • Nabycie umiejętności diagnozowania potencjałów rozwojowych osób indywidualnych i środowisk
 • Nabycie kompetencji i umiejętności rozwijania ludzkich potencjałów
 • Nabycie kompetencji i umiejętności mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych
 • Opanowanie umiejętności i kompetencji w zakresie komunikacji społecznej – tworzenie i podtrzymywanie właściwych relacji interpersonalnych

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook