Pedagog twórczości i kreatywności

 

Opisy kwalifikacji

Studia te pozwalają poznać podstawy nauk o człowieku jako twórcy i kreatora oraz zbudować warsztat umiejętności pedagoga-trenera dbającego o pozanormatywny rozwój jednostki bez względu na jej wiek.

Szczególnie przydatne wydają się być umiejętności pozwalające na diagnozowanie poziomu kreatywności jednostki. Absolwent tych studiów posiądzie ogólną wiedzę humanistycznej i społeczną, a jednocześnie zbuduje silne fundamenty swojej indywidualnej drogi zawodowej opartej na wiedzy.

Absolwent będzie potrafił w sposób refleksyjny i krytyczny analizować potencjały twórcze osób z którymi będzie pracował. W obszarze pracy z uczniem będzie wyposażony w warsztat, który roboczo możemy nazwać „zdolny uczeń”. Będzie potrafił w ramach samodoskonalenia nauczycieli rozwijać praktyczne umiejętności nauczycieli i pedagogów.  W relacjach z rodzicami będzie wspierał ich budowaniu i wzmacnianiu kreatywności ich dzieci. Będzie potrafił przedstawić w ciekawy i zajmujący sposób odbiorcom pochodzącym z różnych kręgów środowiska edukacyjnego rezultaty swojej pracy metodycznej.

Profil absolwenta

Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako twórca i propagator treści związanych z teorią twórczości jak i konkretnymi metodami rozwoju kreatywności w instytucjonalnych edukacyjnych, domach kultury, instytucjach szkoleniowych i mediach. Będzie przygotowany do pracy jako Mentor – Coach rozwoju kreatywnego.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca.

 Uwaga: specjalność bez uprawnień nauczycielskich.

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.