Zaznacz stronę

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku opiekuńczo-wychowawczej mają za zadanie przygotowanie wysoko wykwalifikowanych wychowawców mających kompetencje w zakresie opieki i wychowania zgodne z najnowszą wiedzą pedagogiczną. Studia przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie zawodowe na poziomie licencjackim.

W programie studiów duży nacisk kładziemy na stymulowanie kreatywnego potencjału studentów. Opiekun – wychowawca wykształcony w Pedagogium będzie potrafił zaprojektować i przeprowadzić działania wychowawcze wykorzystujące elementy  teatru, plastyki, muzyki, sportu. Metodyka tych działań oparta jest na teorii Twórczej Resocjalizacji, która zakłada adaptację i readaptację społeczną poprzez stymulowanie potencjałów twórczych podopiecznych.

UWAGA: Specjalność Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Miejsce pracy to m. in.:

 • domy dziecka
 • świetlice (szkolne, środowiskowe)
 • szkoły szpitalne i integracyjne
 • ośrodki pomocy rodzinie
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
 • ośrodki wsparcia – środowiskowe formy pomocy półinstytucjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji jak środowiskowe domy samopomocy, ośrodki opiekuńcze
 • ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji

Wiedza, umiejętności i kompetencje:

 • rozpoznawanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju
 • projektowanie i realizacja działań z zakresu opieki, wychowania i terapii
 • budowa, ocena i doskonalenie własnego warsztatu pracy
 • współpraca z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej
 • wykorzystywanie dla dobra dziecka z regulacji formalno – prawnych (prawo oświatowe, regulacje dotyczące opieki oraz statusu zawodowego wychowawców)
 • korzystanie z technologii informacyjnej w gromadzeniu materiałów do pracy
 • umiejętność traktowania dziecka jako podmiotu
 • holistyczne zaspokajanie jego potrzeb związanych z opieką ,edukacją i szeroko pojmowaną jakością życia
 • poczucie odpowiedzialności za dziecko
 • kompetencje komunikacyjne i interpersonalne
 • zdolność empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka
 • umiejętność kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym
 • psychologia rozwojowa

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Rozpocznij
Facebook