Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z pedagogiką artystyczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką artystyczną

Opisy kwalifikacji

Absolwent tego kierunku posiądzie wiedzę z obszaru szeroko rozumianej pedagogiki opiekuńczej oraz edukacji artystycznej, pedagogiki społecznej, psychologii, antropologii kulturowej. Będzie przygotowany do inicjowania, a także uczestnictwa w działaniach na płaszczyźnie szeroko pojętej opieki nad dziećmi i osobami tej opieki wymagającymi. Absolwent tego kierunku posiadając szeroką wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, pedagogiki, będzie potrafił  planować i  prowadzić zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne i artystyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Będzie potrafił animować życie kulturalne, artystyczne  w zróżnicowanym środowisku lokalnym skupiającym osoby w różnym wieku z różnicowanym kapitałem kulturowym.

Absolwent tego kierunku otrzyma przygotowanie w obszarze diagnozowania pedagogicznego.

Profil absolwenta

Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako wychowawca w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, wychowawca w placówkach i ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia społecznego. Będzie przygotowany do pracy jako wychowawca w świetlicach środowiskowych i szkolnych, internatach i bursach, wychowawca/instruktor w instytucji wychowania pozaszkolnego, wychowawca w instytucjach pomocy społecznej, pracownik domu kultury, instruktor w organizacji pozarządowej –  stowarzyszeniu, fundacji.

Absolwent tego kierunku będzie mógł pracować jako wychowawca/instruktor domu kultury.

 Uwaga: specjalność bez uprawnień nauczycielskich.

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.