Pedagogika kulturoznawcza

 

Opisy kwalifikacji

Studia te pozwalają poznać podstawy nauk o kulturze – antropologii i historii kultury, pedagogiki oraz mechanizmy funkcjonowania różnych mediów i obiegów kulturowych. Media mogą być używane w ich podstawowej formie: obrazu, gestu, dźwięku (słowa, muzyki) – jak i w ich różnych postaciach: od prasy i książki, przez film i fotografię po radio i Internet czy nowe media cz media społecznościowe.

Absolwent tych studiów posiądzie ogólną wiedzę humanistycznej i społeczną, a jednocześnie zbuduje silne fundamenty swojej indywidualnej drogi zawodowej opartej na wiedzy.

Absolwent będzie potrafił w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska kulturowe, społeczne i związane z poszerzaniem wiedzy przy wykorzystaniu teorii i paradygmatów dydaktycznych. Będzie potrafił rezultaty swych prac przedstawić w ciekawy, rzetelny i zajmujący odbiorcom pochodzącym z różnych kręgów społecznych, grup wiekowych i społecznych.

Profil absolwenta

Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako twórca tekstów kultury, redaktor, autor i propagator audycji o różnym charakterze treściowym i gatunkowym w instytucjonalnych edukacyjnych, muzeach, instytucjach szkoleniowych i mediach. Będzie przygotowany do pracy jako mentor – Coach rozwoju indywidualnego.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca.

 Uwaga: specjalność bez uprawnień nauczycielskich.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.