Zaznacz stronę

Guwernerska Opieka Nad Dzieckiem

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Guwernerska opieka nad dzieckiem mają za zadanie przygotowanie wysoko wykwalifikowanych wychowawców mających kompetencje w zakresie opieki i wychowania zgodne z najnowszą wiedzą pedagogiczną. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie zawodowe na poziomie licencjackim.

W programie studiów duży nacisk kładziemy na stymulowanie kreatywnego potencjału studentów. Opiekun – wychowawca wykształcony w Pedagogium będzie potrafił przeprowadzić działania wychowawcze związane z rozpoznawaniem potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i zaburzeń rozwoju oraz zaprojektować realizacje działań z zakresu opieki, wychowania i terapii.

Miejsce pracy to m. in.: Żłobki; Domy dziecka; Ośrodki pomocy rodzinie; Placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego.
Wiedza, umiejętności i kompetencje:

• poczucie odpowiedzialności za dziecko
• zdolność empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka
• współpraca z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka
• wykorzystywanie dla dobra dziecka regulacji formalno – prawnych (prawo oświatowe, regulacje dotyczące opieki oraz statusu zawodowego wychowawców)
• korzystanie z technologii informacyjnej w gromadzeniu materiałów do pracy

Absolwent potrafi także rzetelnie spojrzeć na własną rolę społeczną i zawodową, co umożliwia mu świadome i profesjonalne przygotowanie do podjęcia specjalistycznej pracy zawodowej, czy studiów drugiego stopnia (magisterskich).

UWAGA: Specjalność Guwernerska opieka nad dzieckiemnie nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Facebook