Zaznacz stronę

Edukacja Międzykulturowa

Perspektywy zawodowe

Specjalność Edukacja Międzykulturowa ma na celu wykształcenie pedagogów i wychowawców pracujących, w szczególności – w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

Grupa modułów ze specjalności  edukacja międzykulturowa jest usytuowana  w szerokim kontekście współczesnych globalnych uwarunkowań i wyzwań; służy wzbogacaniu kompetencji Absolwentów o wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne w pracy w środowisku wielokulturowym; stanowi odpowiedź na potrzebę kształcenia kadry pedagogicznej przygotowującej młodzież do funkcjonowania  w zglobalizowanym i zróżnicowanym kulturowo świecie.

Dzięki studiom na specjalności edukacja międzykulturowa Absolwent zdobywa kwalifikacje do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w szkole oraz kompetencje do pracy w strukturach instytucji rządowych i samorządowych ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz  ds. cudzoziemców, w organizacjach pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz imigrantów), ośrodkach dla uchodźców i azylantów i in.

Poszerzony program nauki języków obcych (angielskiego i niemieckiego) umożliwi studentom odbycie części studiów za granicą, zwiększając  ich przyszłe szanse zawodowe.

UWAGA: Specjalność Edukacja Międzykulturowa nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Rozpocznij
Facebook