Zaznacz stronę

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 

Absolwent kierunku Pedagogika studiujący w Pedagogium stacjonarnie lub niestacjonarnie na wszystkich specjalnościach uzyskuje przygotowanie pedagogiczne uprawniające go do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Student kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja dla bezpieczeństwa zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego.

Poza realizacją specjalistycznych przedmiotów teoretycznych, szczególny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne prowadzone przez przedstawicieli instytucji i organizacji rządowych, takich jak: wojsko, policja, czy Służba Więzienna (m.in. generałowie, oficerowie oraz pracownicy naukowi zajmujący się bezpieczeństwem publicznym i obronnością). Dzięki temu absolwenci tej specjalności są w sposób profesjonalny i rzetelny przygotowani do pracy w instytucjach rządowych, pozarządowych oraz w szkołach gimnazjalnych na stanowisku nauczyciela.

Kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w instytucjach wychowawczych i edukacyjnych, stosownie do istniejących regulacji prawnych, a w szczególności jest przygotowany do szeroko rozumianej działalności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, w tym realizacji zagadnień dotyczących samoobrony i obrony przed skutkami zagrożeń w czasie pokoju i wojny, a także udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w:

  • rządowych i samorządowych instytucjach proobronnych,
  • pionach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
  • organach administracji rządowej i samorządowej,
  • strukturach wojskowych jako pracownik cywilny,
  • pionach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
  • przedsiębiorstwach i firmach działających w kraju,
  • w szkołach gimnazjalnych jako nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.

Rozpocznij
Facebook