Animator grup wykluczonych

Opisy kwalifikacji

Absolwent tego kierunku posiądzie wiedzę z obszaru szeroko rozumianej pedagogiki, psychologii, pomocy społecznej i animacji i aktywizacji społeczno-kulturowej. Będzie przygotowany do inicjowania, a także uczestnictwa w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Absolwent tego kierunku posiadając szeroką wiedzę z zakresu praktycznego identyfikowania i zarządzania potrzebami jednostki jak i społeczności, będzie potrafił  planować, inicjować i  prowadzić zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi funkcjonującymi w obszarze wykluczenia społecznego (bezdomni, niezaradni, bezrobotni, uzależnieni od substancji psychoaktywnych jak i behawioralnie). Będzie potrafił rozwijać system usług społecznych skierowanych do tych właśnie grup. Będzie realizował działania z zakresu edukowania, wychowania i promocji aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Będzie potrafił inicjować i prowadzić kampanie społeczne w zróżnicowanym środowisku lokalnym, w tym przede wszystkim wśród osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.

Profil absolwenta

Absolwent będzie przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach pomocy i opieki społecznej. Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, placówkach usamodzielniających, świetlicach środowiskowych.  i szkolnych.

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.