Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym

Opisy kwalifikacji
Absolwent tych studiów będzie dysponował wiedzą: z zakresu zagrożeń w życia publicznego, podstawowych pojęć, procesów i zasad z zakresu funkcjonowania jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Ponadto, będzie znał zasady funkcjonowania struktury organizacyjnej instytucji, w kontekście organizacji zasad pracy, podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.
Absolwent będzie posiadał odpowiednie kompetencje społeczne: do pracy w grupie, będzie potrafił przyjmować powierzone role związane z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem osób oraz mienia. Będzie umiał odpowiednio określać priorytety służące realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. w pracy zawodowej lub aktywności publicznej.
Absolwent tego kierunku, poprzez aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych i edukacyjnych realizowanych podczas studiów oraz praktyk zawodowych, będzie potrafił organizować pracę w powierzonym mu zespole w sposób kompetentny i profesjonalny.

Profil absolwenta
Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako na stanowiskach funkcjonariuszy, urzędników i pracowników merytorycznych ds. bezpieczeństwa w administracji publicznej i samorządowej oraz gospodarce.
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca.

 

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.