Administracja unijna i międzynarodowa

Specjalność Administracja unijna i międzynarodowa ukierunkowuje wiedzę
studenta na sprawy organizacji i funkcjonowania poszczególnych instytucji
UE, w tym kadr urzędniczych UE oraz organizacji międzynarodowych, w
szczególności tych, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
Facebook