Administracja podmiotami w sytuacji kryzysowej

Opisy kwalifikacji

Studia te pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę związaną z problematyką zarządzania bezpieczeństwem działalności podmiotów administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz podmiotów niepublicznych. Absolwent tego kierunku posiądzie umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania zagrożeń oraz oceny i analizy ryzyka występowania zagrożeń, zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz identyfikowania elementów infrastruktury krytycznej i jej ochrony w działalności prowadzonej przez organizację/ instytucję.
Szczegółowym zaznajomi się z:

– naturą i źródłami zagrożeń bezpieczeństwa oraz analizą i zarządzaniem ryzykiem zagrożeń,
– istotą i procedurami zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach wystąpienia zagrożeń ludzi, mienia i środowiska naturalnego,
– specyfiką zagrożeń bezpieczeństwa w różnych wymiarach (bezpieczeństwo kulturowe, ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne, w cyberprzestrzeni itp.),
– mechanizmami kształtowania bezpieczeństwa i zasadami reagowania na zagrożenia o znamionach kryzysowych,
– zasadami przepływu i zarządzaniem informacjami w ramach prowadzonej działalności przez organizację/ instytucję,
– zasadami identyfikacji elementów infrastruktury krytycznej działalności, a także zasad ochrony infrastruktury krytycznej.

Profil absolwenta

Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako pracownik instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz szeroko rozumiana edukacja w zakresie bezpieczeństwa, pracownik firm zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, pracownik  organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca.

 

 

Rozpocznij rekrutację

Jeśli już wiesz, że ten kierunek jest dla Ciebie – nie trać czasu. Cała procedura rekrutacji zajmie Ci tylko 10 minut, a Ty zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać.