Oferta naszego Partnera

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów I stopnia oraz studiów podyplomowych

naszego Partnera

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA W LUBLINIE IM. WINCENTEGO POLA

PUNKT KONSULTACYJNY
PEDAGOGIUM WSNS W WARSZAWIE
MARSZAŁKOWSKA 115, 00-102 WARSZAWA 


Studia I Stopnia

FILOLOGIA ANGIELSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

- BIZNES MIĘDZYNARODOWY

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

- EKONOMIA MENADŻERSKA

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Studia Podyplomowe

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną

 

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Kwalifikacje nauczycielskie, przygotowanie pedagogiczne

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Przedsiębiorczość

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Prawo pracy - kadry i płace

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Integracja sensoryczna

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu (biologia, chemia,matematyka,fizyka,geografia,historia,przyroda,wos)

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Zarządzanie ochroną zdrowia- menadżer ochrony zdrowia

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością - pedagogika integracyjna i włączająca

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna (terapia pedagogiczna)

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 3 semestry

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Forma: niestacjonarne
 • Czas: 2 semestry