Kursy w Warszawie

 

Kurs języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców

Program kursu został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców.

Celem kursu jest opanowanie przez kursanta języka polskiego w stopniu umożliwiającym:
1) komunikowanie się w języku polskim w podstawowych, sytuacjach codziennych, związanych z organizacją,życia w Polsce, podróżowaniem, załatwianiem spraw urzędowych itp;
2) pisanie krótkich tekstów oficjalnych i nieoficjalnych;
3) rozumienie najważniejszych treści i intencji zawartych w prostych tekstach pisanych i mówionych;
4) opanowanie podstawowego zasobu słownictwa, reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wymowy i intonacji umożliwiających komunikowanie się z rodzimymi i nierodzimymi użytkownikami języka polskiego w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie języka;
5) osiągnięcie przewidzianego na danym etapie kształcenia poziomu kompetencji komunikacyjnej oraz wiedzy o kulturze polskiej.

MIESIĘCZNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA CUDZOZIEMCÓW pochodzących z europejskiego kręgu kulturowego oraz dla tych, dla których alfabet języka ojczystego oparty jest na alfabecie łacińskim.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku.

Rodzaj kursu Liczba osób w grupie Cena kursu (PLN) Liczba godzin Częstotliwość
Kurs języka polskiego dla początkujących  (A) 5 1600 80 5 x 4h
Kurs języka polskiego dla początkujących (A) 10 1200 80 5 x 4h
Kurs języka polskiego dla średniozaawansowanych (B) 5 1600 80 5 x 4h
Kurs języka polskiego dla średniozaawansowanych (B) 10 1200 80 5 x 4h

 

MIESIĘCZNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA CUDZOZIEMCÓW pochodzących spoza europejskiego kręgu kulturowego oraz dla tych, dla których alfabet języka ojczystego nie jest oparty na alfabecie łacińskim.

Rodzaj kursu Liczba osób w grupie Cena kursu (PLN) Liczba godzin Częstotliwość
Kurs języka polskiego dla początkujących  (A) 5 2000 100 5 x 5h
Kurs języka polskiego dla początkujących (A) 10 1500 100 5 x 5h
Kurs języka polskiego dla średniozaawansowanych (B) 5 2000 100 5 x 5h
Kurs języka polskiego dla średniozaawansowanych (B) 10 1500 100 5 x 5h