DEBIUTY AKADEMICKIE PEDAGOGIUM

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie jest uczelnią nastawioną na rozwijanie potencjału twórczego i naukowego ludzi z nią związanych – w tym również swoich studentów i słuchaczy. Jesteśmy przekonani, że młodzi ludzie, dopiero rozpoczynający swoją „przygodę z nauką” również mogą wnieść swój wkład w jej rozwój dzięki świeżemu spojrzeniu, otwartości na problemy społeczne i kreatywnemu myśleniu. Z uwagi na to Pedagogium postanowiło stworzyć swoim studentom, słuchaczom i absolwentom szczególne pole do naukowych wypowiedzi, prób i poszukiwań, powołując do życia serię wydawniczą Debiuty Akademickie Pedagogium.

Seria dedykowana jest publikacjom studentów, doktorantów i absolwentów Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Zakres tematyczny publikowanych tekstów mieści się w obszarze szeroko pojętej pedagogiki w zakresie jej różnych dyscyplin, zgodnie z zainteresowaniami naukowymi autorów. Redakcja serii służy swoją pomocą w odpowiednim przygotowaniu tekstu, aby nosił on charakter naukowy. W trosce o wysoką jakość wydawnictwa każdy tom poddawany jest podwójnej recenzji zewnętrznych recenzentów ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego (z informacją, że teksty są tworzone przez debiutantów).

Mamy nadzieję, że podejmowane przez młodych autorów próby naukowe zainspirują ich do rozwoju własnej kariery naukowej.

Redaktor naukowy serii:

dr hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogium

Facebook