SZKOŁA BEZ HEJTU

 

Ogólnopolska konferencja połączona z warsztatami metodycznymi

Szanowni Państwo,

kuratorzy, dyrektorzy szkół, etycy, nauczyciele, humaniści pracujący w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, bibliotekarze, konsultanci i doradcy metodyczni, rodzice, studenci, młodzieży oraz wszyscy zainteresowani,

 

zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych – Pedagogium w Warszawie oraz Partnerów połączoną z warsztatami metodycznymi i prezentacją programu pt.: „SZKOŁA BEZ HEJTU

Celem konferencji jest przede wszystkim zapoznanie z problemem hejtu  oraz tzw. „mową nienawiści” w XXI wieku,  zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania, poznanie przyczyn i konsekwencji hejtowania,  prezentacja sposobów reagowania na hejt, kształtowanie i promowanie postaw empatycznych oraz doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej związanej z hejtem, uświadomienie wagi przekazu werbalnego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej, nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z „mową nienawiści”, poznanie głównych zasad antyhejtowania, a przede wszystkim wyposażenie uczestników w „narzędzia” bezprzemocowego przeciwdziałania mowie nienawiści – „rozumiem, słucham, argumentuję, a nie atakuję”.

 

Adresaci:

wykładowcy akademiccy; nauczyciele: poloniści, etyki, wiedzy o kulturze, bibliotekarze; pedagodzy; psycholodzy;  wychowawcy; pracownicy organizacji społecznych; rodzice; studenci; młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką hejtu i „mowy nienawiści”.

 

termin               –  5 października 2019 r. ( SOBOTA )

godzina             –  11:30 – 17:30

miejsce             –   Pedagogium, Warszawa, ul. Marszałkowska 115

 

Opłaty konferencyjnej w wysokości 50 złotych należy dokonać na konto: Pedagogium WSNS , ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa,

Alior Bank   96 2490 0005 0000 4530 3015 2162

z nazwiskiem i imieniem oraz z dopiskiem konferencja 05.X.2019 r.

 

Potwierdzenie proszę wysłać na adres:     konferencjahejt@pedagogium.pl

 

Formularz zgłoszenia na konferencję znajduje się poniżej.

 

Formularz rejestracyjny

 

Termin zgłoszenia upływa 30 września 2019 r.

PROWADZĄCY:

przedstawiciele świata kultury i nauki, nauczyciele akademiccy z Polski oraz z zagranicy, doświadczeni trenerzy, edukatorzy, adwokaci i radcy prawni, aktorzy, rzecznicy praw, nauczyciele praktycy.

 

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona.

PLAN KONFERENCJI

 

 

 

Pedagogium - Szkoła bez hejtu

przez Pedagogium