Projekty naukowo – badawcze

PROJEKT INFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY KOMUNIKACJĘ

projekt-szczytnoWyższa Szkoła Policji w Szczytnie, jako lider Konsorcjum Naukowego podpisała dnia 22 grudnia 2015 roku z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie umowę nr DOB-BIO7/03/01/2015 o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015 pt. „Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego”.

Celem projektu jest stworzenie systemu wspierającego badania w populacji funkcjonariuszy i pracowników Policji, w celu monitorowania i predykcji zagrożeń, poprawy sprawności komunikacji, konsultacji oraz analizy sytuacji kryzysowych w zakresie mającym znaczenie dla służb podległych MSW, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. System będzie wyposażony w narzędzia diagnostyczne i analityczne umożliwiające projektowanie badań, zbierania danych i analizę wyników. Efektem końcowym projektu będzie prototyp systemu informatycznego wspomagającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSWiA w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego na IX poziomie gotowości technologicznej wraz dokumentacją techniczną i użytkową systemu.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Naukowe, którego skład stanowi:

 1. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
 3. Uniwersytet Warszawski,
 4. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie,
 5. ALTA Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich.

Wartość projektu: 5 010 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 5 000 000,00 PLN

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach: 2015 – 2017

Kierownik projektu: dr Dominik Hryszkiewicz

 

Zaproszenie na seminarium naukowe

Zaproszenie na seminarium naukowe w ramach projektu „Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego”

seminarium naukowe

Zapraszamy na seminarium naukowe w ramach projektu „Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego” (nr DOB-BIO7/03/01/2015”)

Warszawa, 30 listopada 2016 r.
godz. 10.00, aula 106

PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie
ul. Marszałkowska 115

Seminarium naukowe w ramach projektu

Seminarium naukowe w ramach projektu „Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego”

W dniu 30 listopada 2016 roku w PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie odbyło się seminarium naukowe w ramach projektu „Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego”, realizowanego przez Uczelnię w partnerstwie z Wyższą Szkołą Policyjną w Szczytnie, Szkołą Główną Służby Pożarniczej i Uniwersytetem Warszawskim.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących skutecznej komunikacji w służbach podległych MSWiA, jak również dyskusja nad metodologicznymi aspektami koncepcji konsultacji aktów prawnych w Policji poprzez tworzoną platformę systemu informatycznego.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele zaangażowanych w projekt uczelni wyższych, jak też Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej:

 1. nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych WSPol. w Szczytnie;  kierownik projektu
 2. insp. dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol. w Szczytnie – Prodziekan Wydziału Administracji WSPol. w Szczytnie
 3. podinsp. dr hab. Mariusz Nepelski, prof. WSPol. w Szczytnie
 4. insp. Marek Ślizak  – Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
 5. podinsp. Dariusz  Żabicki – Zastępca Naczelnika Wydziału Teleinformatyki KSP
 6. kom. Wiesława Skrzypek –Ekspert Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji
 7. Pani Jolanta Kościesza – Starszy specjalista Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji
 8. mec. Grażyna Michnal-Gabryelska – Zespół Prawny Komendy Stołecznej Policji
 9. kpt. dr inż. Paweł Gromek – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 10. st. kpt. dr Monika Tryboń (SGSP)
 11. Mikołaj Skorupski (SGSP)
 12. podinsp. Maciej Daszkiewicz – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
 13. nadkom. Krzysztof Kapturski – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu
 14. podkom. Rafał Sułecki – specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu,
 15. p. Magdalenia Siczek-Zalewska – st. specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu
 16. podkom. Agata Dąbrowska – Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 17. mł. insp. Tomasz Węcławiak – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
 18. kom. Violetta Mójta – koordynator Zespołu Prawnego KWP w Poznaniu
 19. Prof. nzw. dr hab. Adam Tarnowski (Uniwersytet Warszawski)
 20. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW
 21. gen. Wojciech Ołdyński (Pedagogium WSNS w Warszawie)
 22. dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS (Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie)
 23. dr hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogium WSNS

 

seminarium policja 012

seminarium policja 019

seminarium policja 020

seminarium policja 026

seminarium policja 028

seminarium policja 029

seminarium policja 032

seminarium policja 036

seminarium policja 04

seminarium policja 040

seminarium policja 042

seminarium policja 043

seminarium policja 044

seminarium policja 045

seminarium policja 058

seminarium policja 06

seminarium policja 060

seminarium policja 064

seminarium policja 07

seminarium policja 08

Sprawozdanie z przebiegu seminarium naukowego

Sprawozdanie z przebiegu seminarium naukowego w Pedagogium WSNS – 30.11.2016 r.

proszę pobrać (tutaj)