Idea

Współczesny świat zagubił się w codzienności i dążeniu do otaczania się dobrami współczesnymi. Tradycja, poszanowanie wartości zeszły na plan dalszy.

Tymczasem etos akademicki ma swoje zakorzenienie w minionych wiekach i w poszanowaniu dla dorobku mistrzów i uczniów.

Wydaje się, że nieco niefrasobliwie traktujemy doświadczenia tych, którzy wyszli z pierwszego obiegu zawodowego. Ich mądrość, dojrzałość nie znajduje należytego szacunku.

Chętnie błyszczymy w świetle naszych Mistrzów, kiedy jest nam to potrzebne, lansujemy się powołując się na znajomość z nimi, ale już za chwilę żyjemy swoim życiem i za nic mamy to czego dokonali i kim byli.

W kulturę akademicką czas więc wpisać i utrwalać dokonania naszych poprzedników, którzy usunęli się w cień, by zrobić miejsce swoim następcom. Konieczne jest kultywować ich dorobek i uświadamiać kolejnym pokoleniom, że nie jesteśmy z nikąd , wyrośliśmy w tradycji. Nie można pozwolić, aby ot tak wyrzucano dokonania wielu znamienitych osób na śmietnik historii. A z mądrości i doświadczeń warto czerpać tyle ile się da.

Z tej też przyczyny decyzją rady Rektorskiej powołanej w czerwcu w Pedagogium postanowiono uczynić pierwszy krok w kierunku nobilitowania osób zasłużonych dla nauki i dydaktyki, a współpracujących z Uczelnią.

W konsekwencji dysput i z chęci pielęgnowania myśli, tradycji, ludzkich zasług postanowiono powołać KONWENT PROFESORÓW SENIORÓW. Ich wizerunki znajdą się w tablo uczelni wyeksponowanym na korytarzu Pedagogium, a także przeniesione zostanie w wersji elektronicznej na strony internetowe. Ponadto profesorowie Seniorzy stanowić będą nieodłączną część uczelni, poprzez ich uczestnictwo w wydarzeniach ważnych dla nich samych i dla Alma Mater.