PEŁNOMOCNIK REKTORA OD SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

prof. nzw. dr hab. Lidia Marszałek

e-mail: l.marszalek@pedagogium.pl

Pełnomocnik Rektora od spraw osób niepełnosprawnych

adres:
Pedagogium WSNS
ul. Marszałkowska 115
00-102, Warszawa

Dyżury Pełnomocnika odbywają się w godzinach dyżurów dydaktycznych prof. Lidii Marszałek.

Facebook