AKADEMICKIE BIURO KARIER

 

e-mail: biurokarier@pedagogium.pl

Biuro karier Pedagogium WSNS
adres:

Akademickie Biuro Karier
Pedagogium WSNS
ul. Marszałkowska 115
00-102 Warszawa

Misją Akademickie Biuro Karier Pedagogium WSNS jest:

  • pomoc studentom i absolwentom Pedagogium WSNS w Warszawie w efektywnym wejściu na rynek pracy po zakończeniu studiów lub w trakcie ich trwania,
  • rozwinięcie umiejętności przydatnych w karierze zawodowej,
  • zwiększenie szansy na znalezienie satysfakcjonującej i zgodnej z zainteresowaniami pracy,
  • dostarczania informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji,
  • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie zainteresowanych znalezieniem pracy,
  • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
  • organizowanie spotkań z doświadczonymi profesjonalistami – przedstawicielami różnych zawodów (pedagogów, przedstawicieli służb mundurowych, pracowników służby więziennej, pracowników organizacji pozarządowych),
  • gromadzenie i kolportowanie ofert pracy od pracodawców.