Zaznacz stronę

Zapraszamy
do udziału w cyklu webinarów, poświęconym zagadnieniom ważnym z punktu widzenia osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
W organizowanych webinarach może wziąć udział każdy, kto chce zdobyć wiedzę i kompetencje z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą. Ten cykl webinarów adresowany jest nade wszystko do studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich, ale także do osób zajmujących się dydaktyką dorosłych.
Cykl webinarów obejmuje następujące zagadnienia:
1. Komunikowanie budujące w procesie nauczania.
2. Budowanie zespołu przez kreatywne działania.
3. W poszukiwaniu metod aktywizujących.
4. Uczenie przez storyline, gry opowieści.
5. Nowe technologie w edukacji.

Z webinarami startujemy od 20 sierpnia 2018. Raz w tygodniu, w godzinach od 20.00-21.00 uczestnicy szkoleń uczestniczyć będą w webinarach.
Organizatorem przedsięwzięcia jest GENERATOR – Centrum Kształcenia na odległość. Projekt powstał w ramach Otwartej Akademii Umiejętności.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: generator@pedagogium.pl

Warunki udziału:
1. Wypełnić ankietę uczestnika
2. Wysłać ją na adres generator@pedagogium.pl do dnia 10 sierpnia 2018
3. Dokonać wpłaty za certyfikat w wysokości 35 złotych
4. Dla uczestników poprzednich webinarów organizowanych przez Otwartą Akademię Umiejętności a także dla studentów Pedagogium koszt certyfikatu 25 złotych

Aby uczestniczyć w webinarach potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu lub telefon komórkowy. Zajęcia będą odbywać się z uwzględnieniem czynnego udziału kursantów.

Aby uczestnicy spotkań webinarowych mogli mieć dostęp do ciekawych materiałów oraz prowadzącego cykl zajęć, udostępniony zostaniem im także dodatkowy kanał komunikacyjny.
Jeśli tylko chcesz uczestniczyć w tych webinarach, nie potrzebujesz mieć jakiś szczególnych kompetencji z zakresu technologii ani szczególnych kompetencji pedagogicznych. Wystarczą dobre chęci i zaangażowanie w zajęcia.

Uwagi:
1. Uczestnicy webinarów otrzymają certyfikat uczestnictwa
2. Będą mieli dostęp do wszystkich materiałów pojawiających się na zajęciach
3. Będą mieli cały czas dostęp do osoby prowadzącej zajęcia

Facebook